Skip navigation

NL | FR

Het begrip energie in de oudheid

De visie van Hypocrates

Voor de Grieken was het leven een energetisch iets. Hypocrates onderscheidde 4 elementen die ons bestaan en welgevoelen beheersen :

pneuma psyche
bios materia

Pneuma : is een oud begrip en in onze hedendaags taalgebruik heeft men hier geen woord voor. Wel kan men er een beschrijving aan geven nl. wie enthousiast is heeft een goed pneuma.

Psyche : Is de gemoedstoestand, vandaag is de psyche in de moderne geneeskunde aan de orde: men bestudeert de psychosomatische invloeden.

Bios : Is het geheel van leven dat ons omringt.

Materia : De Grieken kenden het begrip materie, maar niet zoals wij het vandaag kennen.

Men vindt doorheen de volkerenculturen steeds het begrip "evenwicht" op energetisch vlak terug, zoals bij de Grieken, die zochten naar evenwicht tussen tegengestelden.

De Chinezen hebben het over de Yang en de Yin die het bioritme van het leven domineert en die steeds in evenwicht moet gehouden worden. Het bioritme wordt verder bepaald door de zon die dan en nacht regelt.
Het dagverloop van de zon en de invloed op de menselijke organen wordt door de Chinezen samengevat in een orgaanuur.