Skip navigation

NL | FR

Hedendaagse zienswijze van het begrip energie

De zienswijze van energie is dezelfde dan deze van de scheikunde : energie houdt waterstof en zuurstof samen : magnetisch en elektrisch zijn de meeste stoffen in evenwicht. Zijn ze dat niet dan ontstaat er overdracht van energie, vb. in de vorm van elektrische stroom of in de vorm van straling: warmte- of infrarood straling, elektromagnetische straling, ioniserende stralingen.

Energie en levende wezens

Wij worden door energie omringd, beïnvloed, gevoed. Alle levende wezens worden door energie in stand gehouden.

Wij hebben een basisbehoefte aan energie :

  • wij kunnen het 3 weken uithouden zonder voeding;
  • wij kunnen het 3 dagen uithouden zonder drinken;
  • wij kunnen het 3 minuten uithouden zonder zuurstof;
  • wij kunnen het geen 3 seconden uithouden zonder zonne-energie!

Wij beschikken de dag van vandaag over methodes voor het analyseren van bloed, voor bekijken van het skelet zijn er Röntgen, CT en andere NMR. Maar geen enkele labotest kan uitmaken of een bloedstaal van een levend of dood iemand afkomstig is. Dat wijst er op dan er een lacune is in ons paradigma.

Het lichaam werkt als een antenne, die energie opneemt uit de ruimte, maar er is nog geen sluitende verklaring over het hoe. Er werden onderzoeken gedaan o.a. in het Max Planck instituut in Maartensried bij München, om begrijpen hoe een cel zich voedt met zonne-energie. (fotosynthese) Men beschikt hier tot nu toe nog niet over voldoende resultaten. Wel weet men dat zonne-energie via het bladgroen van planten Co2 omzet in zuurstof, dat planten ook onder invloed van het zonlicht stikstof kunnen omzetten in stikstofoxide en zo voor grondbemesting kunnen zorgen (in een labo kan deze omzetting slechts bij hoge temperatuur gebeuren). De biologie verklaart dit proces door tussenkomst van bepaalde enzymen, doch het mechanisme waardoor de enzymen tewerk gaan is nog onbekend: men weet nog niet precies hoe informatie wordt uitgewisseld.