Skip navigation

NL | FR

Dragende en gedragen golven

Dragende en gedragen golven

Belangrijk is het te weten dat er dragende en gedragen golven zijn en dat men tijdens het peilen met de Lecher antenne steeds zal moeten nagaan met welke golf men te maken heeft.

 

Het onderscheid is eenvoudig: dragende golven vertonen dezelfde intensiteit als men ze linksdraaiend of rechtsdraaiend peilt, m.a.w. zij hebben symmetrische polariteiten.

 

Dragende golven zijn niet noodzakelijk biologisch werkzaam.

Dragende en gedragen golven

Gedragen golven worden door dragende golven als het ware meegesleurd en vertonen ongelijke intensiteiten op beide polariteiten.

Omdat ze vaak een sterk linkse componente vertonen kunnen zij biologisch schadelijk zijn.

Een voorbeeld: vloeiend water dat men peilt is neutraal en men zal op links en op rechts dezelfde reacties hebben wanneer men peilt op de G.L. van water (7.8). Maar datzelfde water kan ook informatie dragen op een G.L. die een biologische celfunctie kenmerkt vb. op 3.8 (lever) en bij peiling bv. meer rechts hebben. Dat water kan dan heilzaam zijn voor de lever

.

Zo zou het water dat door een kwartsrijk gebied loopt een vaatvernauwende werking hebben en aanleiding kunnen zijn tot het optreden van stoornissen in de bloedsomloop.

Dat kwartssteen een dergelijk effect heeft, zou reeds in de Oudheid zijn gekend: heden treft men nog zo'n steen aan de zogenaamde "Angustae" (fr. angoisse = angst), die aan de ingang van sommige kerken te vinden is, of in de kerk voor de communiebank, of nog ingebouwd in de Romeinse "Limes" om de Barbaren af te schrikken.

Bij meting op G.L. 4.15L heeft men boven een dergelijke steen een sterke reactie. Met wat oefening wordt men een tinteling gewaar wanneer men zijn hand boven deze steen houdt.