Skip navigation

NL | FR

Hoe ontstoren en biosaneren van de woning

Het menselijk lichaam zal de opgenomen energie in zijn cellen vastleggen en zal zo een "hologram" (ruimtelijk driedimensionaal beeld) van de aanwezige stoorvelden in zich dragen.
Dit hologram is het beeld van de velden op de plaats waar het lichaam zich het langst blootstelt aan de hoogste intensiteit. Dat is de slaapkamer. Aangezien de straling als een hologram inwerkt op het lichaam is het onvoldoende het bed te verplaatsen, weg van de stoorvelden. De invloed blijft immers altijd aanwezig, alleen verplaatst deze zich op het lichaam. Enkel de invloeden van op- en afladende zones kunnen worden vermeden door er zich van te verwijderen.

Concreet

afschermingsantenne geopoler

Bij het buitenhuis biosaneren van een woning worden afschermingsantennes gebruikt die de banen van de schadelijke krachtlijnen doen ombuigen, ompolen en verstrooien.
Binnenshuis worden Geopolers gebruikt. Deze zijn eenvoudig te plaatsen in een hoek van vloer en muur of vloer en muur, afhankelijk van het type straling.
De stralingsvelden van het elektrische net worden eveneens opgemeten en in kaart gebracht. Waar nodig wordt er geadviseerd een netvrijschakelaar te laten plaatsen door een erkend vakman. (lijst wordt overhandigd)

Controle

Na de ontstoring wordt een buisje met vloeistof achtergelaten. Deze vloeistof heeft als het ware een geheugen. Zij neemt bij blootstelling de energie van de omgeving op.
Na 1 maand moet het buisje ingepakt in aluminiumfolie worden teruggestuurd naar Domisan in het doosje dat u wordt afgegeven. Daar wordt op het buisje gecontroleerd of de ontstoring stabiel is.
Blijkt dat er nog storingen worden gemeten wordt er kosteloos teruggekomen om dit ter plaatse waar te nemen en bij te werken.

Andere aspecten

Ontstoringen zonder resultaat kunnen het gevolg zijn van belangrijke aspecten die worden onderkend. Bvb: entiteitenaanwezigheid (zie het boek van Roger Vanderdonck: Het E-syndroom "bezetenheid anders bekeken") Het is een boek dat is geschreven voor hen die zich actief en helend voor de menselijke problemen interesseren, voor hen ook die door allerlei moeilijkheden worden achtervolgd en tevergeefs hulp hebben gezocht.
Het is een boek voor al diegenen die aandacht willen besteden aan de ware dimensies van de menselijke persoonlijkheid en de "ziel" ook buiten het religieuze en speculatieve veld willen zien, kortom, voor al diegenen die op een holistische wijze over de mens willen denken.

citaat: R. Vanderdonck

 

DomiSan tekende reeds vele resultaten op op gebied van onstoren en neutraliseren van schadelijke stralingen, zie de Getuigenissen van tevreden klanten.

Schadelijke stralingen van wateraders, entiteiten die het aura beinvloeden, breuklijnen, leylijnen, verschillende stralingen, zowel aardstralen, stralingen van GSM-masten, draadloos internet/WIFI/telefoon, dect, electrosmog/elektrosmog, electromagnetische stralingen,...

 

Het bewijs dat een ontstoring werkt, werd wetenschappelijk vastgelegd door een dokter uit Antwerpen via Kirlianfotografie. Hij fotografeerde zelf een van zijn patiënten en de foto's geven de energetische toestand weer van die persoon voor en na het plaatsen van de hoekpolers.(link naar Kirlianfoto's).

De foto's tonen duidelijk de positieve invloed van de 4 hoekpolers* op het psychische en het fysieke vlak.
(*hoekpolers zijn een door ons gebrevetteerd systeem om huizen stralingsvrij te maken). Op de foto's bovenaan ziet u naast Area de pixel-waarden voor en na meeting. Dankzij de hoekpolers krijgen we een energiestijging van 28% en dit slechts na 30 minuten

de GEESTELIJKE staat van een persoon VOOR de plaatsing van de hoekpolers
1ste foto : toont de GEESTELIJKE staat van een persoon VOOR de plaatsing van de hoekpolers.

de GEESTELIJKE staat van een persoon NA de plaatsing van de hoekpolers
2de foto : toont de GEESTELIJKE staat van dezelfde persoon NA de plaatsing van de hoekpolers.

de GEESTELIJKE staat van een persoon VOOR de plaatsing van de hoekpolers
3de foto : toont de FYSIEKE staat van dezelfde persoon VOOR de plaatsing van de hoekpolers.


de GEESTELIJKE staat van een persoon NA de plaatsing van de hoekpolers
4de foto : toont de FYSIEKE staat van dezelfde persoon NA de plaatsing van de hoekpolers.


Op 100 huizen waar we onze hoekpolers installeerden, kregen we in 95 gevallen positieve feedback, wat een heel hoge resultaatscore is in het domein van de geobiologie.