Skip navigation

NL | FR

Waarom worden we tijdens de slaap extra beinvloed door straling?

De slaapkamer is niet enkel de plaats waar mensen een groot deel van de nacht doorbrengen, maar is bovendien de plaats waar het lichaam tijdens de nacht wordt blootgesteld aan de grootste intensiteit:

  • Door de verminderde ionisatie van de lucht is de energie die ons bereikt groter.
  • Door de horizontale ligging biedt het lichaam een groter oppervlak aan.
  • Tijdens de slaap is er een verminderde afschermende electrospanning op de huid.
  • De duur van blootstelling op dezelfde plaats is groter.

De slaapkamer is dus de plaats waar men bij voorkeur de stoorsignalen zal meten.

Ook zullen zich daar de meeste ongemakken ten gevolge van velden en netten voordoen.
gaande van snurken tot slaapstoornissen, deze kunnen het gevolg zijn van magnetische straling met hoog frequentie die we best neutraliseren.

Wij ontstoren en zorgen voor de afscherming tegen schadelijke stralingen. (zowel aardstralen als draadloos internet, draadloze telefoon, GSM/WIFI-stralingen) dect, radar, hoog frequentie straling...

Waarom worden we tijdens de slaap extra beinvloed door straling?