Skip navigation

NL | FR

De vectoren van wateraders

Vloeiend water wekt een energetisch veld op t.g.v. van de beweging van de watermoleculen. Deze brengen op hun beurt een resonantie teweeg in de luchtmassa boven het water. Het water in ons lichaam reageert op deze resonanties.

Vloeiend water heeft een linkse en een rechtse spiraliserende werking.

(voorbeeld: Inert water heeft men op de Canarische Eilanden terug levenskrachtig gemaakt door het te laten vloeien in tegen over elkaar liggende cirkelvormige bekkens waardoor het water gemagnetiseerd werd.)

Dit zou ook de verklaring zijn van de geneeskracht van homeopathische geneesmiddelen die dank zij hun polariteit een genezende invloed hebben op menselijke en dierlijke cellen.

De vectoren van wateraders