Skip navigation

NL | FR

Het detecteren van bio-energetische velden of aardstralen

Zoals reeds eerder vermeld ( Bio-energetische velden of aardstralen en de mens )worden bio-energetische velden door het menselijk lichaam gedetecteerd. De reactie van het lichaam wordt doorgegeven via de spieren aan een "instrument" dat de reactie zichtbaar moet maken.

Diverse instrumenten worden hiertoe gebruikt, waarvan de meest gekende :

  • - de Wichelroede, die op de pagina wichelroede wordt uitgelegd
  • - de pendel, die hier niet wordt besproken
  • - de Lecherantenne, die uitvoerig op de pagina Lecherantenne wordt behandeld en die door de heer Schneider wordt weerhouden omdat zij het voordeel biedt selectief te zijn en de polariteit van de velden te kunnen bepalen.

De rol van het mentale

Wat ook het instrument is dat wordt gebruikt bij het opsporen van stoorvelden, is het van belang zich mentaal in te stellen op wat men precies zoekt.

Dit is te vergelijken met onze visuele perceptie: wanneer men iets zoekt, een persoon of een ding, dan zullen onze hersenen de visuele prikkels selectief interpreteren om de persoon of het ding in een massa van andere zaken te gaan onderscheiden. Eens men een persoon midden een massa heeft gevonden, dan zijn onze hersenen in staat deze persoon te blijven volgen te midden van zo'n bewegende massa, waarbij men geen acht slaat op andere personen of dingen binnen die massa.

Verder moet men onderscheid maken tussen endogene en exogene reacties:

  • Endogene reacties zijn impulsen die onze hersenen bewust of onbewust naar onze spieren sturen:
    - bewust bv. als men zijn polsen wil bewegen
    - onbewust bv. ten gevolge van evenwichtsverlies (te vergelijken met andere onbewuste reacties: het ademen, hartslag, peristaltische beweging van de darmen)
  • Exogene reacties zijn die reacties die ons spierstelsel ondergaat ten gevolge van een prikkeling die van buiten ons lichaam komt, bv. het krijgen van rillingen en kippenvel bij koude, of de contractie van spieren onder invloed van elektrische stroom.

Conclusie: wanneer men met de Lecher antenne werkt zal men zich steeds in vraag moeten stellen bij een reactie: mentaal bezig zijn met wat men zoekt, en zich afvragen of de reactie die men heeft wel exogeen is.

Wat de gevoeligheid betreft: de ene persoon zal gevoeliger zijn dan een andere, zoals ook het gezichtsvermogen verschillend kan zijn.