Skip navigation

NL | FR

Electrische en electromagnetische vervuiling genaamd electrosmog

Naast de hierboven besproken natuurlijke stralingen en velden wordt de moderne mens ook nog overspoeld met gewone elektromagnetische straling (Electrosmog die electrostress veroorzaakt):

  • straling van vermogenslijnen, zoals hoogspanningslijnen
  • radio en tv signalen
  • rechtstreekse straling van Hertzkabels en Radars
  • magnetische velden van transformatoren en luidsprekers

Voor al deze invloeden zijn in diverse landen studies op dieren en mensen doorgevoerd. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • In Zweden werd door Lennart Tomenius in het tijdschrift Biolectromagnetics een onderzoek gepubliceerd waarin aangetoond werd dat er een verband bestond tussen kinderkanker in Stockholm en de blootstelling aan zwakke magnetische velden geïnduceerd door de elektriciteitsleiding van de stad.
  • In Rusland heeft Sabonev muizen onderworpen aan wisselstroomvelden: hierbij werd een verhoging van de lichaamstemperatuur vastgesteld; bij hoge veldsterkten gingen de muizen dood.

Men kan geïnduceerde stromen die door capacitieve of inductieve koppeling in gel geleiders worden opgewekt gemakkelijk gemeten. Op personen ontstaan ook dergelijke kleine "geïnfluenceerde" spanningen. Een persoon liggend op een bed neemt spanningen op afkomstig van elektromagnetische straling van stroomgeleiders die zich in zijn nabijheid bevinden. Neemt men in die omstandigheden een electrocardiogram op dan ziet men dat geïnfluenceerde spanningen zich superponeren op de spanningen opgenomen door de elektroden van het toestel. Men heeft nagegaan dat een 50 Hz geïnfluenceerde spanning de hersenen als het ware doet vluchten naar een 100 en 200 Hz. Dit geeft aanleiding tot een hoger suikerverbruik, de mensen hebben gezwollen ogen en gevoeliger slijmvliezen. Men heeft ook studies verricht bij treinmachinisten die onder de invloed van een 16 Hz spanning werken.

Door het Karolinska instituut in Zweden werd vastgesteld dat er grotere kans op kanker bestond indien men leefde in de buurt van magnetische velden ?350 nT, alsook onder hoogspanningslijnen waar de kans op leukemie bij kinderen groter is.

In Rusland heeft men proeven gedaan met pulserende (10 Hz) magneetvelden die het herstel van breuken bevorderen, hetgeen een positief element is.

In de elektrobiologie neemt men daarom als norm:
- elektrische geïnduceerde spanning : ? 0.01 V
- magneetveld : ? 1 nT

Men raadt daarom aan in de kamer ervoor te zorgen dat tijdens de nacht de spanning wordt uitgeschakeld op de leidingen rond het hoofdeinde van het bed door het installeren van een netvrijschakelaar: deze schakelaar zal pas de spanning op de leiding herstellen wanneer er stroom wordt gevraagd.

Verder wordt aangeraden voor de bekabeling afgeschermde (zgn. biokabel) draad te gebruiken. Bij bestaande installaties is het echter goedkoper een electrisch geleidende NF coating op de muren aan te brengen en deskundig te aarden. Alle electrische velden worden afgeleid naar de aarde en er blijft minder dan 1V/m over.