Skip navigation

NL | FR

Radon gas

Voor de volledigheid vernoemen wij hier nog het Radon gas, een reuk- en kleurloos gas dat vrijkomt bij de desintegratie van radioactieve mineralen die rijk zijn aan uranium of radium. Dit gas komt vrij uit de ondergrond langs scheuren gevormd door ondergrondse wateraders of geologische breuken. Het Radon gas heeft een radioactieve straling. Het wordt vooral op granieten zones aangetroffen (in de Ardennen). De gemiddelde levensduur is 3.8 dagen. In die periode wordt het ontbonden en getransformeerd in radioactief polonium dat gevaarlijke stralen uitzendt. Indien deze deeltjes worden ingeademd dan veroorzaken zij ademhalingsstoornissen en kunnen aanleiding geven tot longkanker.

Opgemerkt weze dat dit Radon gas ook aanwezig kan zijn in bepaalde bouwmaterialen . Het is voorgekomen dat het uit beton vrijkwam.

Het is dus belangrijk, vooral in de Ardennen, vooraf metingen op Radon gas te laten verrichten.

Belangrijk voor de hygiëne nadien is dat het huis goed verlucht moet blijven zodat het schadelijk Radon gas zich niet in een onververst vertrek kan ophopen.