Skip navigation

NL | FR


Opmerkelijk vonnis voor bouw gsm-mast te Drongen

Opmerkelijk vonnis voor bouw gsm-mast te Drongen

Een rechter heeft in Gent de bouw van en nieuwe gsm-mast in de deelgemeente Drongen verboden.

Voor het eerst roept de rechter daarvoor gezondheidsredenen in.

De rechter in Gent geeft nu duidelijk aan dat hij zijn vonnis baseerde op het zogenaamde "voorzichtigheidsprincipe", dat reeds lang door vooraanstaande wetenschappers gehanteerd wordt. In vorige rechtszaken voor een verbod op masten waren hinder in het landschap (visueel of ruimtelijk aspect) en waardevermindering van eigendommen in de buurt, argumenten tot een verbod van de rechtbank.


Dit vonnis is een doorbraak in de erkenning van de potentiële schadelijkheid van gsm-antennes voor de volksgezondheid door de Belgische rechtbanken. Hiermee volgt de rechtbank het voorbeeld van Frankrijk waar burgers de afgelopen maanden verschillende rechtszaken hebben gewonnen tegen de bouw van masten die werden geweigerd of moesten worden afgebroken omwille van gezondheidsredenen en het voorzorgsprincipe. In Drongen zou de antenne in de buurt komen van een woonwijk, een lagere school en de terreinen van de jeugdbewegingen.

Vorig jaar stelde Stefaan van Gool; professor en kinderoncoloog in de krant het Nieuwsblad: "Het bedrijfsleven en zelf de overheid zeggen altijd dat er niets bewezen is, dat er geen eensluidende conclusies kunnen worden getrokken. Wanneer gaat men stoppen met deze onzin? Als sommige studies een onomstotelijk verband aantonen tussen kanker en gsm-straling, zou men op zijn minst het voorzichtigheidsprincipe moeten hanteren. Als er twijfel is, moet je voorzichtig zijn."

België telt ruim 7000 gsm-stations. Deze bestaan uit telkens minstens een mast van één operator, of vaak zelf van meerdere operatoren. Op elke mast staan ook nog eens drie tot negen antennes. Het aantal gsm-antennes geconcentreerd op meer dan zevenduizend verschillende plaatsen in België loopt dus in de tienduizenden. En het is moeilijk om de tel bij te houden, want er komen er nog steeds bij.

Veel moeite doen om geschikte locaties te vinden voor masten hoeven de operatoren niet te doen. Ze krijgen spontane aanbiedingen van eigenaren om ze te plaatsen op flatgebouwen, braakliggende gronden en ja, zelf op kerktorens. Deze liggen vaak centraal in een woongebied, de masten staan er goed beschut en netjes verborgen. Voor de inplanting ontvangen de eigenaren flinke vergoeding. Gsm-masten zijn dus big business.

Intussen hebben de Brusselse en Waalse regering de toegestane stralingsgraad voor een gsm-antenne verlaagd naar 3 volt per meter. In Vlaanderen is een resolutie in de maak die de stralingsgraad beperkt tot 0,6 volt. 3 volt per meter lijkt niet veel, het probleem stelt zich echter dat de combinatie van de gsm stralingen en andere stralingen aanwezig in en rond een woning dit voltage aanzienlijk kunnen doen stijgen wat dan kan resulteren in diverse gezondheidsproblemen zoals bv. slapeloosheid, chronische vermoeidheid, tumoren, kanker, hartproblemen, verlaagde immuniteit, depressie, hyperactiviteit bij kinderen Adhd), verzwakte immuniteit, hoofdpijn en concentratiestoornissen, duizeligheid, hartritmestoornissen, storingen van centraal zenuwstelsel.... Omdat deze nieuwe technologieën zoals gsm, dect, wifi,... nu al zo goed ingeburgerd zijn - dat zelf als ze gevaarlijk zijn - het bijna onmogelijk wordt om ze uit ons leven te weg te denken.

Gelukkig is er wel een oplossing om ons tegen de negatieve gevolgen van de electromagnetische stralingen te beschermen en onze woningen en werkomgeving te laten onderzoeken door een geobioloog op schadelijke stralingen. Domisan zal bij een woningonderzoek zo'n 45 soorten stralen opmeten en kan U de gepaste oplossingen kan aanbieden om uw huis terug stralingsvrij te maken zodat klachten afkomstig van straling in de woning verbeteren en of verdwijnen. Getuige daarvan zijn onze meer dan 700 dankbrieven. Ter garantie laten wij een resorbator achter, en na een maand controleren wij de ontstoring en brengen indien nodig de nodige aanpassingen aan. Lees ook op onze site de getuigenis van een jonge moeder, over welk effect de sanering van een woning heeft op een baby (dus geen placebo effect!) en zijn gezin.


René Smeyers, Domisan