Skip navigation

NL | FR

Lecherantenne

De Lecherantenne werd als meetinstrument reeds in 1980 gebruikt. E. Lecher (1856-1926), een Oostenrijks ingenieur, is de uitvinder van de Lecherleiding, waarmee hij invloed uitoefende op de electromagnetische stromen. De Duitse fysicus R. Schneider maakte de eerste antenne, de Lecherantenne, naar Lecher genaamd.

Lecherantenne

De antenne bestaat uit een meetlat met een schuiver waarmee we de gewenste golflengte kunnen instellen. Belangrijk bij het meten is dat we onderscheid kunnen maken tussen de rechtse polariteit en de linkse polariteit. Dat gebeurt door het aanbrengen van een magneetstaafje in één van de armen. Op deze manier kan de geo-bioloog stoorvelden in de woning in kaart brengen om ze dan te gaan neutralizeren.

Ook dokters maken gebruik van de Lecherantenne.

Uitgaande van de stelling dat elk lichaam functioneert als een antenne, kan de dokter op de stralende hand de gezondheidstoestand van elk orgaan analiseren. Daarna zal hij uitmeten wat het gepaste medicijn is om de gezondheid terug in evenwicht te brengen.