Skip navigation

NL | FR


Nergens meer veilig voor straling van draadloos internet!

Nergens meer veilig voor straling van draadloos internet!

In Brugge is er een plan om draadloos internet aan te bieden op het volledige Brugse grondgebied. Deze plannen botsen op veel weerstand van diverse studiegroepen.
De permanente blootstelling aan een bijkomende dosis elektromagnetische golven doet meer kwaad dan goed. Hoogfrequente electromagnetische golven van gsm en draadloze internetverbindingen zijn schadelijk en onze samenleving begint steeds meer te lijken op een enorme microgolfoven. Er lijk geen ontsnappen meer aan.

De laatste 10 jaar is het stralingsniveau enorm gestegen. Veel mensen worden electrogevoelig en lijden aan Electrostress. Dit geeft symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, oorsuizen, vermoeidheid, duizelen,.. Vooral voor kinderen, die enorm gevoelig zijn, zijn deze stralingen zeer schadelijk. Volgens een onderzoeken uit Duitsland, Nederland en Zwitserland zal elektromagnetische straling of electrosmog een van de grootste ziekteveroorzakers van de 21e eeuw worden als er niet wordt ingegrepen.


De laatste 20 jaar is de installatie en het gebruik van allerlei draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, Dect (draadloze telefoons), Wifi (draadloos internet), Bluetooth, hoogspanningsmasten dramatisch toegenomen. We worden ongewild omgeven door al deze stralen. Omdat we ze niet kunnen zien linken we ze niet onmiddellijk aan onze gezondheidsproblemen. We zien dat de afgelopen jaren de psychische en chronische klachten bij mensen enorm zijn toegenomen. Ook kampen meer en meer mensen met vruchtbaarheidsproblemen en slaapproblemen. De straling gaat de aanmaak van ons slaaphormoon melatonine verminderen. Idem met onze vruchtbaarheidshormonen. Het is soms zo erg dat sommige apparatuur honderden meters verder nog voor ziekteverschijnselen kunnen zorgen. Dus een gsm mast of Umts mast op jouw appartement kan nadelige gevolgen hebben in jouw woning voor jouw gezondheid en die van jouw gezin.

Tegenstanders beweren dat nog nooit effectief bewijs is gevonden dat electrosmog schadelijk is voor de mens. Maar dat werd jaren geleden ook gezegd over asbest en roken. Kijk naar wat daar is fout gelopen!!
Electrosmog kan je dus beter voorkomen dan genezen!

Lees maar een paar van de resultaten van een aantal studies die vermeld werden op een congres over 'straling' aan de Gentse universiteit in 2006.

Een Dect werd geplaatst onder bijenkorven. Van één kast bijen kwam maar 50% van de groep bijen terug naar de kast en naar een aantal van de kasten kwam geen enkele bij meer terug. En degene die terug kwamen zijn veel trager teruggekomen dan normaal en hebben 20% gewichtsverlies vergeleken met een gezonde gemiddelde bij. Bijen zijn een essentieel deel van de landbouwcyclus. Zonder bijen geen fruit en groeten meer op ons bord!

Een kudde melkkoeien die in de direct nabijheid van een radio en TV-antenne graasden, beleefden 2,4 maal meer miskramen, een significante daling van de melkproductie en gedragsstoornissen. Heb je er al bij stil gestaan hoe onze maatschappij zich vandaag gedraagt?

Onderzoek bij ooievaars die op minder dan 200 meter afstand van een antenne een nest hebben, kenden een daling van de vruchtbaarheid met 50%, vergeleken met de nesten op meer dan 300 meter van een antenne. 40% Van de nesten had geen kuikens, vergeleken met maar 3% nesten zonder kuikens op meer dan 300 meter. De ooievaars maakten ook meer ruzie tijdens het bouwen van de nesten en er was meer vroegtijdige sterfte van jonge kuikens.

Muizen die onder invloed gebracht werden van 0.1 tot 6 V/m, vertoonden in de loop van 5 generaties een progressieve daling van het aantal nieuwe geborenen, met een uiteindelijke resultaat van onomkeerbare onvruchtbaarheid. Wie de huidige gezondheidstoestand van onze landgenoten kent, weet dat de vruchtbaarheid sinds ettelijke jaren daalt.

Voor 60 % van de vruchtbaarheidsproblemen bij mannen kent men nog geen verklaring. Fertiliteitspecialisten melden dat er een 'spontane' genetische tekortkoming van het mannelijke geslachtschromosoom ontstaat. De oorzaak is dus ongekend. In plaats van allerlei hoog technologische snufjes te verwezenlijken die een verzwakt lichaam toch kunnen zwanger maken, zou men beter de oorzaak van de 'spontane' verandering in onze genen aanpakken, want niets gebeurt zomaar.

Voorkomen kan je door je woning electrosmog veilig te maken.

Hoe?

Gelukkig is er wel een oplossing om ons tegen de negatieve gevolgen van de electromagnetische stralingen te beschermen en onze woningen en werkomgeving te laten onderzoeken door een geobioloog op schadelijke stralingen.

Domisan zal bij een woningonderzoek zo'n 45 soorten stralen opmeten en kan U de gepaste oplossingen kan aanbieden om uw huis terug stralingsvrij te maken zodat klachten afkomstig van straling in de woning verbeteren en of verdwijnen. Getuige daarvan zijn onze meer dan 700 dankbrieven.

Ter garantie laten wij een resorbator achter, en na een maand controleren wij de ontstoring en brengen indien nodig de nodige aanpassingen aan. Lees op onze site de getuigenis van een jonge moeder, over welk effect de sanering van een woning heeft op een baby (dus geen placebo effect!) en zijn gezin.


René Smeyers, Domisan