Skip navigation

NL | FR


Straling verhoogt kans op leukemie

Minister Jo Vandeurzen waarschuwt: 'Straling verhoogt kans op leukemie'

(auteurs Koen Baumers en Frans De Smet)
Bron: Het Nieuwsblad be 18 maart 2010


Straling verhoogt kans op leukemie!

Je voorkomt beter dat kinderen langdurig blootgesteld worden aan de magnetische velden van hoogspanningslijnen.' Die waarschuwing stuurt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de wereld in, want de straling zou de kans op leukemie bij kinderen verhogen. De elektromagnetische straling rond hoogspanningslijnen is zo hoog dat wetenschappers al jaren waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Nu volgt ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die stelling. Op een parlementaire vraag van zijn partijgenote Valerie Taeldeman antwoordt hij dat het best voorkomen wordt dat kinderen 'langdurig worden blootgesteld aan de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen'.


'Het is niet zeker dat er een gezondheidsrisico is, maar je kan het maar beter vermijden', zegt minister Vandeurzen via zijn woordvoerder aan onze krant. 'Vooral als je met kleine kinderen en baby's in de buurt van zo'n kabel gaat wonen, stel je hen vele jaren bloot aan die straling. Dat is niet aangewezen.' Ook de Wereldgezondheidsorganisatie adviseerde al eerder om woningen, scholen en crèches niet in de buurt van dergelijke magnetische velden te plaatsen. 'Een crèche kan wel, omdat een kind daar geen jaren woont', klinkt het bij Vandeurzen. 'Maar ook dat is niet aan te raden.'

Leukemie : Het is een verontrustende boodschap, want in Vlaanderen staan er tussen de 17.000 en de 25.000 woningen in de onmiddellijke omgeving van zulke kabels. De magnetische straling is in die huizen groter dan de kritieke grens van 0,4 microtesla, de eenheid waarin straling wordt uitgedrukt. Wetenschappers zijn dan ook blij met de waarschuwing van Vandeurzen. 'Er is een verband tussen de aanwezigheid van die straling en kinderleukemie', zegt professor Luc Verschaeve, verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. 'Het is nog niet bewezen dat het oorzaak en gevolg is, maar het verband is te duidelijk om te negeren. Het zijn kinderen tussen 0 en 15 jaar die risico lopen, maar het risico is uiteraard het grootst als je er al van bij de geboorte woont en dus jaren aan die straling wordt blootgesteld.'

'Het is een heel goede zaak dat hier eindelijk aandacht voor komt', zegt ook stralingsdeskundige Gilbert Decat. Hij publiceerde al in 2003 een verontrustende studie over de hoogspanningslijnen in Vlaanderen. 'Iedereen heeft het tegenwoordig over gsm-masten, waardoor mensen het probleem met hoogspanningslijnen vergeten. Jonge gezinnen die een huis of een stuk grond willen kopen, moeten op voorhand weten dat het risico bestaat.'

'Als er een oorzakelijk verband is, zorgt dat in Vlaanderen voor één extra geval van kinderleukemie om de twee jaar. Het is te veel om te negeren, maar het heeft ook weinig zin om miljarden te investeren en die mensen allemaal te laten verhuizen of al die kabels onder de grond te stoppen. Een vrijblijvende waarschuwing als deze is dan beter.' Hoogspanningsnetbeheerder Elia is zich bewust van de gevaren en werkt samen met een groep wetenschappers die de stralen onderzoeken en hun bevindingen aan Elia overmaken. De Vlaamse regering gaf strenge richtlijnen voor de plaatsing van nieuwe lijnen.


Eindelijk worden ze wakker bij de Vlaamse regering!

Wij als ervaren geobioloog waarschuwen reeds jaren voor de gevaren van straling! Ze geven nu enkel maar een waarschuwing zodat er later niet zou kunnen gezegd worden dat de regering niet geïnformeerd heeft. Maar echt actie wordt er nog niet ondernomen! Dit spijts de vele onderzoeken wereldwijd, en oproepen van vooraanstaande artsen en wetenschappers die de schadelijke invloeden van straling op mensen en kinderen aantonen en aanklagen.

Hoogspanning geeft elektrische velden (Vm) en magnetische velden (Tesla). Maar deze stoorvelden vinden we ook terug in woningen van bijvoorbeeld transformatoren, radio, tv, elektrische wekker, tl-lampen en andere toestellen. Naast deze twee schadelijke vormen van straling zijn er dan nog de gevaren van HF, gepulste straling van Wifi (draadloos internet), dect telefoon (draagbare binnenhuistelefoon), microgolf, UMTS en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Dus waarom wachten tot het te laat is of tot wanneer we ertoe verplicht worden? Hoogspanning is er al tientallen jaren, en nu pas krijgen we een waarschuwing! Blijkbaar hebben overheden nog niet geleerd van hun fouten, kijken we maar naar het asbest verhaal, en de desastreuze gevolgen hiervan voor vele mensen.

Door onze woning of werkomgeving te laten opmeten op stralingen, wateraders en breuklijnen,.. (er wordt door Domisan op zo'n 45 soorten straling gemeten) kan de geobioloog een gepaste oplossing aanbieden voor de specifieke problemen in uw woning. Zodoende dat men in zijn thuis een goede bescherming heeft tegen schadelijke invloeden van straling. Zeker 's nachts wanneer we slapen (denk maar aan de hoeveelheid tijd dat we in onze slaapkamer doorbrengen) omdat ons lichaam dan moet zien te recupereren voor de volgende dag. Zeker voor kinderen omdat hun lichaam in volle groei is en nog zeer gevoelig is voor externe invloeden.

Het is inderdaad niet meer mogelijk om de klok terug te draaien en alle moderne technologieën uit ons hedendaagse leven weg te denken, maar door ons hiertegen in onze woning te beschermen is er geen continu blootstelling meer wat zeker onze gezondheid, immuniteit en levenskwaliteit ten goede zal komen.

Domisan zal bij een woningonderzoek zo'n 45 soorten stralen opmeten en kan U de gepaste oplossingen aanbieden om uw huis terug stralingsvrij te maken zodat klachten afkomstig van straling in de woning verbeteren en of verdwijnen. Getuige daarvan zijn onze meer dan 700 dankbrieven.

Ter garantie laten wij een resorbator achter, en na een maand controleren wij het resultaat van de ontstoring van de woning/werkruimte zodat we indien nodig nog kunnen bijsturen.


René Smeyers, Domisan